OLPP undergoing Painting and Repair Renovations

The church building is currently undergoing painting job in its interior and exterior area.

“Tuluy-tuloy po ang pagpipintura ng ating simbahan #olpp kaya naman tuluy-tuloy din po ang pagtanggap natin ng inyong mga tulong. Kailangan pa po natin ng P 427,000.00.

Makipag-ugnayan lang po sa ating parish office para sa inyong tulong. Kahit magkano po ay lubos nating ipagpapasalamat (kung cheke ipangalan po sa Our Lady of Pentecost Parish). Wala pong maliit o malaki sa pusong handang magbigay. ” Fr Dennis’post

Masses continues at the church even if there’s scaffolding all around. Special wedding may be done at the Parish hall if the couple likes the idea.
   
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s